Kerässieppi-Liepimän kyläverkko

Hanke rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007-2013

Rahoittaja: Lapin ELY-keskus/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Hankkeen toteuttaja: Osuuskunta Kerokuitu

 

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valokuituverkko Kerässiepin- ja Liepimäjärventien asukkaille. Lisäksi tavoitteena on edistää kylien yhteistyötä ja yhteistyöverkostojen luomista ja kylien vetovoimaisuutta sekä luoda edellytyksiä kylien elinkeinopohjan laajentamiselle. Hanke luo kylille lisäarvoa ja parantaa viihtyisyyttä, lisää yhteisöllisyyttä ja edistää elinkeinotoimintaa.

 

Hankkeen kustannusarvio 336.452 euroa

Rahoitus: EU+valtio 252.339,00

               Yksityinen raha 26.113,00

                Yksityinen rahoitus, talkootyö 58.000,00