Kerässiepin AkvaLant

Hankkeen rahoittaja: Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry/Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Toteutusaika: 1.9.2013-31.12.2014

Toteuttaja: Kerässiepin kyläyhdistys ry

Hankkeen tavoitteena on ohjata veneet asianmukaisille niille kuuluville paikoille ja saada ranta-alue järjestykseen. Samalla ranta-alue siistiytyy ja mahdollistaa   paremman virkistys- ja hyötykäytön.  

Hankeen avulla saadaan asukkaille viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta ja lisätään kylän yhteisen rannan käyttöä. Hankkeessa rakennetaan Sieppijärven rantaan telat veneiden säilytystä varten. Lisäksi hankkeessa kunnostetaan rannalle johtavaa tietä. Olemassa olevalle uimarannalle lisätään hiekkaa. Hanke kannustaa kylän asukkaita myös kalastamaan ja käyttämään oman järven kaloja hyödyksi. Kylän asukkailla on myös nuotta käytössä, joka tuo sosiaalista yhdessäoloa ja virkistystä. Lisäksi hanke hyödyntää rannalle jo aikaisemmin rakennettua kylän yhteistä kotaa. 

 

Kustannusarvio 24.424

julkinen tuki 75 % (EU+kunta)

ykistyinen rahoitus 25 %, josta talkootyö 75