Kylämme

Voimavaranamme ovat aktiiviset ja yhteistyöhön sitoutuneet kyläläiset, mahtava yhteishenki omalla kylällä sekä luonto. Kyläläiset ovat tottuneet kehittämään ja kehittymään. Hankeosaamista on karttunut monenlaisissa hankkeissa. Rohkeus ja taito tarttua tarjolla oleviin rahoituksiin on vienyt kylää eteenpäin. 

Kyläläiset ovat aktiivisia liikunnan harrastajia. Perinteiseksi on muodostunut kyläläisten ja matkailijoiden yhteiset hiihtoretket - sekä monet illanistujaiset, jotka. keräävät koko kylän väen yhteen. Perinteisesti kylämme on ollut omillaan toimeentuleva ja olemme tottuneet aina itse hankkimaan voita leivän päälle.

Kylämme ympärillä ovat hyvät ja puhtaat kalavedet. Matkailulle on hyvät puitteet. Vetovoimatekijöitä ovat luonto, tunturit, eläimet, kasvit, paikallinen kulttuuri. ihmiset ja historia. Kyläelämä on aitoa ja vanhakantaista. Luonnossa saa kokea elämyksiä. Erilaisia aktiviteettejä on mahdollisuus harrastaa. Kylämme lähellä sijaitsevat Pallas- Ounastunturit antavat mahdollisuuden monimuotoisille matkailutuotteille, jos vain puitteet saadaan kuntoon. Pallas - Ounastunturin kansallispuistossa kulkee vuosittain noin 100 000 matkailijaa.  

Suojelu on säilyttänyt luonnon koskemattomana ja luonnonmukaisena. Tosin suojelun nimissä on myös paikallisiin nautintaoikeuksiin puututtu ja oikeuksia on jouduttu peräämään jopa hovioikeudessa.

 

Kylän kauneimman löysin
siihen koukkuun jäin.
Tunturien kuiskaavan kuulin
täällä turvallista asua on.